VÆRKTØJER til online undervisning og læring

TREAT

om treat

TREAT bliver udviklet og vedligeholdt af Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS

Vi arbejder bl.a. med undervisningsudvikling og blended learning. Vi har lavet TREAT for at give undervisere på universitetetsniveau de bedste forudsætninger for at bruge teknologi i undervisningen. Ikke som erstatning for noget andet, men som en aktiv del af undervisningen, der støtter fagets læringsmål og de studerendes læring. Siden er designet med undervisere fra Aarhus BSS som målgruppe, men kan benyttes af alle.

Andre sider

Supermentoring
DIGITALE VÆRKTØJER

AU har licens til værktøjer du må bruge i din undervisning, og som giver dig flere muligheder end i gratis udgaverne.

Du kan godt anvende værktøjer som AU ikke har licens til. Vi har samlet en række anvendelige værktøjer her. Vær opmærksom på, at personfølsomme oplysninger aldrig må deles i tredjepartsplatforme/i værktøjer uden AU licens. Læs mere om, hvad du som underviser bør vide om databeskyttelsesforordningen.

Her kan du finde nyttige ressourer med gratis fotos, ikoner, musik, illustrationer mm.