Undervisere fortæller om deres erfaringer med udvikling af undervisning med BRUG af teknologi

TREAT

om treat

TREAT bliver udviklet og vedligeholdt af Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS

Vi arbejder bl.a. med undervisningsudvikling og blended learning. Vi har lavet TREAT for at give undervisere på universitetetsniveau de bedste forudsætninger for at bruge teknologi i undervisningen. Ikke som erstatning for noget andet, men som en aktiv del af undervisningen, der støtter fagets læringsmål og de studerendes læring. Siden er designet med undervisere fra Aarhus BSS som målgruppe, men kan benyttes af alle.

Andre sider

Supermentoring
CASES FRA AARHUS BSS

Skab et bedre udgangspunkt for diskussion i undervisningen

Mia Skytte O'Toole
Institut for Psykologi

Underviseren forbereder online skriftlige opgaver i et diskussionsforum forud for undervisningsgangene. Opgaverne bliver fulgt op af skriftlig peer feedback i forum'et. Opgaverne har altid relation til den kommende undervisningsgang.

"Don't be afraid of asking too much of the students. Because the feedback we got from the students was that they actually enjoyed the acitivites a lot."
Læs case