Kroppen og stemmen i rummet
Kroppen og stemmen i rummet
Leksikon

De henvisninger der følger er alle valgt ud fra et brugs- og brugerperspektiv, dvs. samtlige tekster – bøger, artikler og links – kan bruges til udvikling af egen supermentoringspraksis og til videreudvikling af egen undervisning.

Undervisning og undervisningsteknik

Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung (SWE), instrument til måling af de studerendes grad af self-effacy på 32 sprog, herunder dansk: http://userpage.fu-berlin.de/~health/selfscal.htm.

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy. The Exercise of Control. New Tork, N.Y.: W.H. Fremann and Company.

Bandura, A. (2012). Self-efficiacy. Kognition & Pædagogik, 22(83).

Biggs, J. (2012): What The Student Does: Teaching for Enhanced Learning, Higher Education Research & Development, 31(1).

Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University4. Maidenhead: Open University Press.

Bligh, D. (2000). What is the Use of Lectures? San Francisco, Calif.: Jossey-Bass.

Brabrand, C. & Andersen, J. (2006). Teaching Teaching & Understanding Understanding. Video, kan tilgås på http://www.daimi.au.dk/~brabrand/short-film/; findes også på YouTube.

Christensen, R. (1991). The Discussion Teacher in Action: Questioning, Listening, and Response. I: Christensen, C., Garvin, D. & Sweet, A. Boston (1991). Education for Judgment. Boston: Harvard Business School Press.

Bowman, S. (2005). The Ten-Minute Trainer. 150 Ways to Teach It Quick and Make It Stick! San Francisco, Calif.: Pfeiffer.

Bowman, S. (2008). Preventing Death by Lecture! Terrific Tips for Turning Listerners into Learners. Glenbrook, Nev.: Bowperson Publishing Co.

Bowman, S. (2009). Training from the BACK of the Room. 65 Ways to Step Aside and Let Them Learn. San Francisco, Calif.: Pfeiffer.

Brod, G., Werkle-Bergner, M. & Shing, Y. (2013). The Influence of Prior Knowledge on Memory: A Developmental Cognitive Neuroscience Perspective. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 7.

Dweck, C. & Leggett, E. (1998). A Social-Cognitive Approach to Motivation and Personality. Psychological Review, 95.

Entwistle, N. (2009). Teaching for Understanding at University: Deep Approaches and Distinctive Ways of Thinking. London: Palgrave Macmillan.

Greve, Linda. (2016). Den gode præsentation2. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hailikari, T., Katajavuori, N. & Lindblom-Ylanne, S. (2008). The Relevance of Prior Knowledge in Learning and Instructional Design. American Journal of Pharmaceutical Education, 72(5).

Hattie, J. (2009). Visible Learning: a Synthesis of 800+ Meta-analyses on Achievement. London: Routledge.

Hattie, J. (2012). Visible Learning for Teachers. Maximizing Impact on Learning. Abingdon: Routledge.

Hattie, J. & Anderman, E. (2013). International Guide to Student Achievement. Abingdon: Routledge.

Hermann, K.J. & Bager-Elsborg, A. (2014). Effektiv holdundervisning. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Keller, J. (2010). Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model Approach. New York, N.Y.: Springer.

Keller, J. (2010). Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model Approach. New York, N.Y.: Springer.

Kvalifikationsrammen for de videregående uddannelser – kan tilgås på https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende?set_language=da&cl=da.

Lauridsen, O. (2018). Hjernen og læring. København: Akademisk Forlag.

Mazur, E. (1997). Peer Instruction: A User's Manual. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. Yderligere information om Eric Mazurs arbejde: http://ericmazur.com/.

En instruktiv video med Eric Mazur findes på: www.youtube.com/watch?v=Z9orbxoRofI.

En hurtig gennemgang af peer instruction findes på www.youtube.com/watch?v=JPnijSecLK0.

Se også https://treat.au.dk/aktiviteter/peer-instruction.

Rienecker, L., Jørgensen, P., Dolin, J. & Ingerslev, G. (2013). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Silberman, M. (2005). 101 Ways to Make Training Active2. San Francisco, Calif.: Pfeiffer.

Silberman, M. (2006). Active Training. San Francisco, Calif.: Pfeiffer.

Ulriksen, L. (2016). God undervisning på de videregående uddannelser. Frederiksberg: Frydenlund.

van Kesteren, M., Rijpkema, M., Ruiter, D., Morris, R. & Fernández, G. (2014). Building on Prior Knowledge: Schema-dependent Encoding Processes Relate to Academic Performance. Journal of Cognitive Neuroscience, 26(10).

Mundtligt engelsk

BBC learning English Pronunciation: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/.

Doing English with Julian (fundamentalt og let fordøjeligt stof om moderne talt Engelsk): https://www.youtube.com/user/doingenglishDOTcom?feature=watch

Howjsay (udtale enkeltord): http://howjsay.com/?&wid=909&flash=y   

Signposting  

Disse links henviser udelukkende til materiale om signposting i det talte sprog. Der er tale om engelske websider, men hovedparten af udtrykkene kan oversættes mere eller mindre direkte til dansk, og de råd der gives, er selvfølgelig ikke bundet til et bestemt sprog.

https://emedia.rmit.edu.au/learninglab/sites/default/files/Oral_presentations_signalling_2014_Accessible.pdf.

http://publicspeakingpower.com/what-is-a-signpost-in-public-speaking/.

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit3presentations/expert.shtml

https://www.ieltsbuddy.com/signposting-language.html

Supermentoring       

Lauridsen, K.M. & Lauridsen, O. (2017). Undervisning i engelsksprogede uddannelser er ikke kun et spørgsmål om sprog – det er først og sidst undervisning. DUT 12,22.

Lauridsen, O. (2013). ‘Supermentoring of assistant professors’ teaching.’ Paper præsenteret ved The SoTL Commons 2013, Savannah, GA, USA.

Lauridsen, O. (2014). ‘Supermentoring - is less more? A pilot investigation of the effect of supermentoring, an alternative approach to supervision and mentoring.’

Lauridsen, O. (2014). Poster session præsenteret ved ICED 2014, Stockholm, Sverige.

Lauridsen, O. (2014). ‘Supermentoring: Short term pedagogical intervention for assistant professors and postdocs.’ Paper præsenteret ved ICED 2014, Stockholm, Sverige.

Udvalgt materiale og udvalgte henvisninger

Siden er lavet af Center for Undervisning og Læring ved Aarhus BSS.

Siden er en del af vores ressource TREAT - en inspirationsside om teknologi og undervisning