Supermentoring

Velkommen til denne ressourceside der introducerer ’supermentoring’: en struktureret form for undervisningsfeedback fra educational developers/erfarne undervisere til mindre eller ikke helt så erfarne kolleger. Supermentoring er en kortvarig og effektiv intervention som alle kan kaste sig over.

Siden giver anvisninger til hvordan et supermentoringsforløb kan tage sig ud, og eksempler på hvordan en supermentoringsrapport kan udformes.

Desuden gives en lang række praktiske råd til undervisningen der kan bruges som fikspunkter af den der giver feedback, og som desuden kan anvendes af alle der ønsker at udvikle deres undervisning ved selvstudium.

Siden er en brugs-og opslagsressource. Derfor er alle tekster bevidst holdt kort, og der vil være en del gentagelser – netop for at man som bruger ikke behøver læse alt, men kan slå ned på enkeltforhold og få den information man har brug for her og nu.  For at lette læsningen gives der generelt ikke litteraturhenvisninger (selvom alt materiale bygger på dels mange års erfaring med supermentoring, dels forskning) – kun i det såkaldte Leksikon vil der være referencer til et par kilder; til gengæld findes der en samlet oversigt over udvalgt litteratur og diverse værktøjer i en særskilt del af siden.

Indhold

Om Supermentoring

Her gives (i) et kort rids over idéen bag supermentoring, (ii) en række hurtige facts om feedback, (iii) en kortfattet karakteristik af de tre observationsformer supervision, mentoring og supermentoring, (iv) en oversigt over elementerne i en supermentoringsrapport, (v) generelle bemærkninger til sprog og stil i en supermentoringsrapport og (vi) en række autentiske, men anonymiserede eksempler på supermentoringsrapporter.

I Praksis - Sproget

Her begrundes for det første hvorfor det er vigtigt at inddrage sproget i supermentoringen, og for det andet gives der en oversigt over en lang række forhold på hhv. dansk og engelsk som bør tilgodeses.

I Praksis - Undervisningsteknik

Her samles centrale forhold vedr. selve undervisningen som med fordel kan tages op i supermentoringen.

Kroppen og stemmen i rummet

I en video gennemgås centrale elementer vedr. brug af kropssproget før og under undervisningen og stemmebrug under undervisningen; desuden berøres nervøsitet. Videoen bygger på en PowerPoint-præsentation der også er tilgængelig – både i pptx- og pdf-format.

Leksikon

I dette korte leksikon gives der korte beskrivelser og definitioner på begreber anvendt i ’Supermentoring i praksis – undervisningsteknik’.

Udvalgt materiale og henvisninger

Her samles forskelligt materiale og forskellige henvisninger med relevans for emnet ’Supermentoring’. Valget er foretaget ud fra et brugs- og brugerperspektiv, dvs. samtlige tekster – bøger, artikler og links – kan bruges til udvikling af egen supermentoringspraksis og til videreudvikling af egen undervisning.
English
Indhold - Ole Lauridsen
Korrektur og anden bistand - Mads Christensen
Web - Mathias Elmose
Siden er lavet af Center for Undervisning og Læring ved Aarhus BSS.

Siden er en del af vores ressource TREAT - en inspirationsside om teknologi og undervisning