Læringssaktiviteter

Effektive læringsaktiviteter til undervisningen

Photo by Val Vesa on Unsplash

Digitale værktøjer

Værktøjer der er gode i undervisningssammenhæng

Photo by Rayi Christian Wicaksono on Unsplash

Inspiration til undervisning med teknologi

Cases fra Aarhus BSS

Undervisere fortæller om deres erfaringer med udvikling af undervisning med brug af teknologi

Photo by Charles 🇵🇭 on Unsplash

Formål

Find de aktiviteter der bedst understøtter dine mål

Photo by Danka & Peter on Unsplash

Øvrige emner

Læs mere om hvad der er vigtigt når du planlægger at undervise med teknologi

Photo by Laura Kapfer on Unsplash
Teachers Redesigning Educational Activities with Technology

TREAT

Ny til TREAT

Få en introduktion til TREAT og hvordan du kan bruge ressource til at styrke din brug af teknologi til læring

Nyheder og updates

Featured case

Skab et bedre udgangspunkt for diskussion i undervisningen

Mia Skytte O'Toole
Institut for Psykologi

Underviseren forbereder online skriftlige opgaver i et diskussionsforum forud for undervisningsgangene. Opgaverne bliver fulgt op af skriftlig peer feedback i forum'et. Opgaverne har altid relation til den kommende undervisningsgang.

"Don't be afraid of asking too much of the students. Because the feedback we got from the students was that they actually enjoyed the acitivites a lot."
Read case

Nyt om værktøjer

Nyheder fra Aarhus BSS / Aarhus Universitet

om treat

TREAT bliver udviklet og vedligeholdt af Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS

Vi arbejder bl.a. med undervisningsudvikling og blended learning. Vi har lavet TREAT for at give undervisere på universitetetsniveau de bedste forudsætninger for at bruge teknologi i undervisningen. Ikke som erstatning for noget andet, men som en aktiv del af undervisningen, der støtter fagets læringsmål og de studerendes læring. Siden er designet med undervisere fra Aarhus BSS som målgruppe, men kan benyttes af alle.

Andre sider

Supermentoring