Læringssaktiviteter

Effektive læringsaktiviteter til undervisningen

Photo by Val Vesa on Unsplash

Digitale værktøjer

Værktøjer der er gode i undervisningssammenhæng

Photo by Rayi Christian Wicaksono on Unsplash

Inspiration til undervisning med teknologi

Cases fra Aarhus BSS

Undervisere fortæller om deres erfaringer med udvikling af undervisning med brug af teknologi

Photo by Charles 🇵🇭 on Unsplash
Teachers Redesigning Educational Activities with Technology

TREAT

Ny til TREAT

Få en introduktion til TREAT og hvordan du kan bruge ressource til at styrke din brug af teknologi til læring

Vejledningsmateriale (AU værktøjer)Basic online alternatives to campus-based teaching and learningFormål - Find de aktiviteter der bedst understøtter dine mål

om treat

TREAT bliver udviklet og vedligeholdt af Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS

Vi arbejder bl.a. med undervisningsudvikling og blended learning. Vi har lavet TREAT for at give undervisere på universitetetsniveau de bedste forudsætninger for at bruge teknologi i undervisningen. Ikke som erstatning for noget andet, men som en aktiv del af undervisningen, der støtter fagets læringsmål og de studerendes læring. Siden er designet med undervisere fra Aarhus BSS som målgruppe, men kan benyttes af alle.

Andre sider

Supermentoring